Seurakunnan luottamuselimet

Kirkkovaltuusto 2015 – 2018, kuvallinen

Kirkkovaltuusto 2019-2022 kuvallinen

Seurakunta on julkisyhteisö, jonka toimintaa ja taloutta johtaa joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittava kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto asettaa kirkkoneuvoston käytännön johtamistyöhön. Papiston virkatoimia johtaa kirkkolain mukaan tuomiokapituli piispan johdolla.

Kirkkovaltuusto 2015 – 2018

Isoniemi Esko, Ranua Eila, Kantola Marja (pj), Koistila Katja, Koskela Merja, Laitila Osmo, Laitinen Katri, Lapinoja Esko, Leppälä Erkki, Mikkola Minna, Mykkänen Raija, Nikula Sirkka, Olkkonen Tarja, Peltoniemi Esko (vpj), Pulkkinen Nina, Rönkkö Eija, Tenkula Mauri, Sikala Olli, Vuolteenaho Lasse

Kirkkoneuvosto 2017 – 2018 (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)

Esko Isoniemi varapuheenjohtaja (Katja Koistila), Osmo Laitila (Tuula Leipälä), Olli Sikala (Saara Rönkkö), Katri Laitinen (Eila Ranua), Esko Lapinoja (Aino Eronen), Erkki Leppälä (Nina Pulkkinen), Minna Mikkola (Tarja Olkkonen), Raija Mykkänen (Aila Åvist), Mauri Tenkula (Eija Rönkkö), Sirkka Nikula (Merja Koskela) ja Kari Tiirola puheenjohtaja

Päätöksiä pääset katselemaan tästä linkistä.

Vastuuryhmät

1. Diakoniatyön vastuuryhmä: diakoniakylätoimikuntien puheenjohtajat, Tiina Laajala, Minna Mikkola

2. Yhteisvastuukeräyksen työryhmä: Timo Karvonen, Raija Mykkänen, Tiina Laajala, Erkki Leppälä, Anja Parttimaa, Rauni Konu, Hilkka Nikula, Aino Eronen

3. Suurella sydämellä -työryhmä: Erkki Leppälä, Raija Mykkänen, Rauni Konu, Hellevi Olkkonen, Minna Mikkola, Nina Pulkkinen, Sirkku Katajamäki, Matti Salmela, Tiina Laajala, Katri Laitinen, Kari Tiirola

4. Lähetystyön vastuuryhmä: Aune Laurila, Paula Nikula, Anja Parttimaa, Marianne Pirinen, Terttu Salmela, Mika Katajamäki, Sirkku Katajamäki, Marja Kantola

5. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä: Kari Tiirola, Mika Katajamäki, Kaija Tiirola, Katri Syrjäniemi, Marja Kantola, Eila Ranua, Tarja Olkkonen, Maija Laurila, jumalanpalvelusryhmien yhdyshenkilöt

6. Aikuistyön vastuuryhmä: Mika Katajamäki, Sirkku Katajamäki, Markku Mäkelä, Annika Mäkelä, Tarja Olkkonen, Kaija Tiirola, Aino Eronen, Kari Tiirola

7. Ympäristödiplomitoimikunta: Sirkka Kumpula, Liisa Leppänen, Aino Eronen, Hannu Järvenpää, Raimo Junnikkala, Pekka Laajalahti

8. Urkujuhlatoimikunta: Veijo Tikanmäki, Eeva Pohjola, Marja Kantola, Saara Howe, Katri Syrjäniemi, Kari Tiirola, Esko Peltoniemi, Maija Rönkkö

9. Strategiatyöryhmä: Kari Tiirola, Marja Kantola, Esko Peltoniemi, Esko Isoniemi, Maija Järvenpää

10. Seurakuntatalon rakennustoimikunta: Marja Kantola, Esko Peltoniemi, Pekka Laajalahti, Kari Tiirola, työntekijöiden edustaja