Budjettiesitys valtuustolle

Budjettiesitys valtuustolle

Toiminta- ja taloussuunnitelma kirkkovaltuustolle

Haapajärven seurakunnan toiminnan punaisena lankana on tulevanakin vuonna yhdessä tekeminen. ”Teemme yhdessä” haastaa miettimään yhteistyötä kaikessa tekemisessä. Ajatus liittyy laajemminkin kirkossa heränneeseen ajatukseen toimintakulttuurin muutoksesta. Seurakunta on kirkon perusyksikkö, yhteisö, jota rakentamaan ja vastuuta kantamaan halutaan kaikkia seurakuntalaisia. Peruskorjattu seurakuntatalo tarjoaakin mahdollisuuksia yhteisöllisyyden rakentamiseen. Taloon on suunniteltu esim. kahvilailtoja sekä uudenlaisia yhdessä tekemisen tilaisuuksia. Talon sisustus ja tilat on suunniteltu entistä monikäyttöisemmiksi.

Haapajärven seurakunnan tulevan vuoden talousarvio näyttää hieman yli 3 000 euron ylijäämää. Ensi vuoden talousarvio on siten tasapainossa, vaikka erityisesti seurakuntatalon peruskorjaus rasittaa seurakunnan taloutta tuntuvasti. Vuoden vaihteessa valmistuvan seurakuntatalon peruskorjaus maksaa seurakunnalle n. 2,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 on lisäksi investoitava seurakuntatalon pihatöiden viimeistelyyn sekä Karpalon hautausmaan varastorakennukseen. Näihin töihin esitetään varattavaksi 85 000 euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan vain 0,5 % eli kirkollisverotuloja ja yhteisöverotulon korvaavaa valtionapua arvioidaan kertyvän 1 473 900 euroa.

Erityisen suuren haasteen seurakunnan taloudelle asettaa tulevina vuosina seurakunnan jäsenmäärän väheneminen erityisesti tappiollisen muuttoliikkeen sekä syntyvyyden vähenemisen vuoksi. Jäsenmäärän kehityksessä myös kirkosta eroamisella on osansa. Yhdessä tekemisen teemaan kuuluu myös yhteistyön syventäminen Kalajoen rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa. Ensi vuonna aloittava uusi kirkkovaltuusto saakin eteensä suunnitelman seurakuntayhtymän rakentamisesta Kala- ja Pyhäjokilaakson seurakuntien kesken.

Alistussäännöksistä luovuttava

Kirkkoneuvosto antoi kirkkohallitukselle lausunnon kirkon hallinnon alistussäännösten purkamiseksi. Nykyisellään esim. Haapajärven seurakunnan omistaman tontin myyntipäätös pitää alistaa kirkkohallituksen päätettäväksi. Tulevaisuudessa seurakunta voisi päättää omaisuuden myynnistä ilman monipolvista alistusmenettelyä.

Rovastikunnan taloussuunnitelmat kirkkovaltuustolle

Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkovaltuustolle lähetettäväksi Kalajoen rovastikunnan rovastikuntarahaston toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2019. Rovastikunnan yhteinen budjetti on hyväksyttävä Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuustossa, koska kirkkoherra Kari Tiirola toimii rovastikunnassa lääninrovastina.