EU:n uusi tietosuoja-asetus ja seurakunta

EU:n uusi tietosuoja-asetus ja seurakunta

Euroopan Unionin uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.  Seurakunnassa on tähänkin asti noudatettu tietosuojalainsäädäntöä, mutta nyt käytännöt tarkentuvat ja osin tiukentuvat entisestään.

Haapajärven seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.  Seurakunta ei voi esim. julkaista henkilöluetteloita ilman niihin merkittyjen erillistä lupaa tai lain nimenomaisesti määräämää tarkoitusta.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla pyynnöstä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.