Seurakunnan luottamuselimet

 

Kirkkovaltuusto 2019-2022 kuvallinen

Seurakunta on julkisyhteisö, jonka toimintaa ja taloutta johtaa joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittava kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto asettaa kirkkoneuvoston käytännön johtamistyöhön. Papiston virkatoimia johtaa kirkkolain mukaan tuomiokapituli piispan johdolla.

Kirkkovaltuusto 2019 – 2020

Eronen Aino, Hosionaho Kaisa, Koistila Katja, Koskela Timo, Laitila Osmo, Laitinen Katri, Lassila Jouko, Leppälä Erkki, Mikkola Minna, Mäkelä Markku, Nikula Sirkka, Niskanen Aino, Olkkonen Tarja, Pulkkinen Nina, Puputti Vesa, Sikala Olli, Tenkula Mauri, Vähätiitto Raija, Yliniemi Niina

Kirkkoneuvosto 2019 – 2020 (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)

Minna Mikkola (Aila Åvist), Vesa Puputti (Timo Karvonen), Marja Kantola (Nina Pulkkinen), Timo Koskela (Markku Mäkelä), Aino Eronen (Katja Koistila), Katri Laitinen (Eila Ranua), Jyrki Niinikoski (Olli Sikala), Sirkka Nikula (Kaisa Hosionaho9, Mauri Tenkula (Raija Vähätiitto), Erkki Leppälä varapuheenjohtaja (Tiina Järvenpää) ja Kari Tiirola puheenjohtaja

Päätöksiä pääset katselemaan tästä linkistä.

Vastuuryhmät

1. Diakoniatyön vastuuryhmä:

2. Yhteisvastuukeräyksen työryhmä:

3. Suurella sydämellä -työryhmä:

4. Lähetystyön vastuuryhmä:

5. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä:

6. Aikuistyön vastuuryhmä:

7. Ympäristödiplomitoimikunta:

8. Urkujuhlatoimikunta:

9. Strategiatyöryhmä:

10. Seurakuntatalon rakennustoimikunta: