Haapajärven seurakunnassa entiset prosentit

Haapajärven seurakunnassa entiset prosentit

Haapajärven seurakunta jatkaa entisellä 1,75:n kirkollisveroprosentilla, jos marraskuussa kokoontuva kirkkovaltuuston on samaa mieltä kirkkoneuvoston kanssa. Veroprosentti on säilynyt saman 90-luvun alkupuolelta lähtien. Haapajärven naapuriseurakunnista Nivalassa ja Reisjärvellä veroja maksetaan samalla prosentilla. Kärsämäellä kirkollisveroprosentti on 1,8. Kirkkoneuvosto sai samalla tiedoksi talouden osavuosikatsauksen, jonka perusteella seurakunnan tilinpäätös jäänee hieman plussan puolelle. Taloudessa kuitenkin riittää haastetta seurakuntatalon mittavan peruskorjauksen ja väen vähenemisen vuoksi.

Seurakuntaan valmistui keväällä seurakunnan työntekijöitä koskeva menettelytapaohjeistus epäasiallisen käyttäytymisen tai häirinnän sekä liiallisen kuormittumisen tilanteissa. Kirkkoneuvosto toivoi, että samantapainen ohjeistus laadittaisiin myös luottamushenkilöitä ja talkoolaisia varten. Kirkkoneuvosto saattoikin nyt todeta, että Haapajärven seurakunta on tehnyt uraauurtavaa työtä valmistellessaan tällaisen ohjeistuksen.

Kirkkoneuvosto valitsi Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostoon seurakunnan edustajaksi diakonissa Tiina Laajalan ja varaedustajaksi Erkki Leppälän.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kaupungin tekniselle lautakunnalle, että Kristuksen kirkastumisen kirkon osoite olisi vastaisuudessa Kirkkopuisto 1. Epävirallisessa käytössä oleva Kirkkokatu 1 kun ohjaa läheisen marketin parkkipaikalle.

Kirkkoneuvosto päätti myös hyväksyä seurakuntatalon peruskorjausta varten laaditun lapsivaikutusten arvioinnin. Arviointi on nykyisin pakollinen kaikessa seurakunnan päätöksenteossa, joka koskee lapsia tai nuoria. Arvioinnin pohjana on käytetty mm. leireillä ja kerhoissa lapsilta ja nuorilta saatuja mielipiteitä ja toiveita.