Kirkkoneuvoston päätöksiä 4.11.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 4.11.

Haapajärven seurakunta valmistautuu ensi vuonna piispantarkastukseen

Haapajärven seurakunta valmistautuu tulevana vuonna piispantarkastukseen, sillä Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on ilmoittanut suorittavansa piispantarkastuksen Haapajärvellä 18. -20.9.2020. Oulun hiippakunnassa piispa vierailee tarkastuksen merkeissä seurakunnassa keskimäärin kymmenen vuoden välein, mutta Haapajärven edellisestä tarkastuksesta on kulunut jo melkein 15 vuotta. Seurakunta on jäänyt piispantarkastusjonon hännille, koska perinteisesti pappisasessorin omaa seurakuntaa ei tarkasteta asessoriaikana. Haapajärven kirkkoherra Kari Tiirolan toinen asessorikausi loppuu helmikuun lopussa eikä häntä enää voida valita tehtävään uudelleen. Yksi asessorin keskeisistä tehtävistä on olla piispan apuna seurakuntien tarkastuksissa.

Piispantarkastukseen valmistautuminen värittää omalta osaltaan seurakunnan tulevaa toimintavuotta, sillä tarkastukseen valmistaudutaan myös tulevaisuustyöskentelyllä, jossa seurakunnalle luodaan uusi strategia tuleville vuosille. Näin totesi kirkkoneuvosto käsitellessään seurakunnan ensi vuoden toimintakertomusta ja talousarviota. Seurakunnan tulevan vuoden toiminnan painopisteenä on edelleenkin ”Teemme yhdessä”. Erityisesti vuonna 2020 tähdennetään seurakunnan perustehtävää sekä mietitään eväitä talouden tasapainottamiseen.

Taloudessa tarkkoja aikoja

Monen muun seurakunnan tavoin Haapajärven seurakunnassa tasapainoillaan vähenevän jäsenmäärän ja sen myötä vähenevien kirkollisverojen sekä välttämättömien menojen kanssa. Koko Kalajoen rovastikunnan alueella seurakuntien jäsenmäärä supistuu ennen kaikkea kuntien vähenevän asukasmäärän vuoksi. Kuluneena vuonna uusitun Seurakuntakodin lainanhoitokulut sekä remontista aiheutuvat poistot rasittavat seurakunnan taloutta vielä pitkään. Seurakunta sopeuttaakin taloutta ja karsii mm. henkilöstökuluja käyttämällä hyväksi ns. luonnollista poistumaa sekä leikkaamalla toimintakuluja 2 %. Seurakunta on lisäksi suhtautunut avoimesti naapuriseurakuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä osallistunut aktiivisesti meneillään olevaan seurakuntayhtymäselvitykseen. Kirkkoneuvosto esittää kuitenkin kirkkovaltuustolle talousarviota, jonka loppusumma jää hieman yli 2 000 € plussan puolelle. Kirkollisveroja arvioidaan saatavan n. 21 000 € vähemmän kuin kuluvana vuonna. Vuosikate arvioidaan olevan hieman poistoja suurempi, vaikka Seurakuntataloon tehty peruskorjaus nostaa poistojen määrää huomattavasti. Seurakuntakodin peruskorjaus maksoi lähes 2,5 miljoonaa euroa, josta on lainaa n. 1,55 miljoonaa euroa. Osavuosikatsausta käsiteltäessä kirkkoneuvosto totesi, että verohallinnon muutoksista johtuen osa tämän vuoden verotuloista saadaan todennäköisesti vasta ensi vuoden puolella. Siitä huolimatta kuluvan vuoden tilinpäätös päätynee hieman ylijäämäiseksi.