Kirkkoon liittyjiä ennätysmäärä seurakunnassa

Kirkkoon liittyjiä ennätysmäärä seurakunnassa

Kirkkoon liittyjiä ennätysmäärä Haapajärvellä

Vuoden vaihtuessa on totuttu viime vuosina uutisoimaan kirkosta eroamisten määristä. Samalla kuitenkin koko 2010-luvulla myös kirkkoon liittyjien määrä on noussut. Vuonna 2019 Haapajärven seurakunnassa liittyi kirkkoon 22 henkeä, mikä on enemmän kuin kertaakaan koko 2010-luvulla. Liittyjien määrä kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin, sillä vuonna 2017 liittyjiä oli vain 6 ja 2018 heitä oli 12. Samalla kirkosta eroajien määrä väheni, sillä viime vuonna seurakunnan jätti 48 kirkon jäsentä, kun vuotta aikaisemmin heitä oli 67.

Seurakunnan kokonaisjäsenmäärä jatkoi edelleen laskusuunnassa, sillä haapajärvisiä siunattiin hautaan 96, kun taas lapsia kastettiin vain 69. Haapajärvellä syntyneistä kirkon jäsenten lapsista kastettiin vuonna 2019 käytännössä kaikki. Suurin jäsenmäärän pudottaja oli kuitenkin jälleen Haapajärven kaupungin negatiivinen väestökehitys. Seurakuntaan muutti muualta maasta 143 henkeä, mutta vastaavasti Haapajärveltä muutti pois 217 kirkon jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä oli siten 6 172 henkeä 31.12.2019. Vähennystä edellisvuoteen on 127.

Haapajärvisistä kuuluu kirkkoon ennakkotilastojen mukaan 87,0 %.