Kirkkovaltuuston kokouskutsu 11.12.2019

Kirkkovaltuuston kokouskutsu 11.12.2019

KUULUTUS

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 11.12.2019 klo 18.00 Seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään kuulutuksessa mainitut asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.12.2019 – 14.1.2020 klo 9.30 – 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Haapajärvellä 2.12.2019

Tarja Olkkonen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä pöytäkirjan nähtävillä pito

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Seurakuntayhtymäselvityksen keskeytyminen

5. Talouspäällikön valinta

6. Kalajoen rovastikuntarahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

7. Muut asiat

8. Kokouksen päätös