Diakonia

Jäätaidetta lokakuu 2012 (48), kapea

Mitä diakonia on?

Diakonia on läsnäoloa ja huolenpitoa toinen toisistamme. Se on kristityn tapa elää usko todeksi. Diakonian tehtävä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti. Se on väylä syvyydestä pinnalle silloin, kun elämä satuttaa.

Seurakunnan diakonia on siellä, missä elämä tuntuu olevan täynnä epäonnistumisia, särkyneitä unelmia, sulkeutuneita ovia ja poltettuja siltoja. Diakoniatyöntekijä on lähellä myös silloin, kun ihmisellä menee hyvin, ja elämä on kohdallaan. Elämä itsessään on arvokasta ilman nousujohteista uraa tai tiettyjen raamien mukaista elämää.

Diakonian palvelut on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, joka kokee tarvitsevansa kuuntelijaa ja vierellä kulkijaa. Uskosi syvyyttä ja vahvuutta ei kysellä, eikä sitäkään, oletko kirkon jäsen.

Diakoniatyöntekijään voit ottaa yhteyttä silloin kun tarvitset esimerkiksi kuuntelijaa, hengelliset kysymykset askarruttavat, sairaus yllättää, ihmissuhteissa on hankalaa tai jos yksinäisyys ahdistaa. Työttömyys tuo vaikeuksia, päihteiden käyttö rasittaa elämääsi, taloudelliset huolet voivat olla takkana, silloinkin olemme sinua varten.

Diakoniatyö järjestää mm. toimistovastaanottoja, kotikäyntejä, hartaushetkiä laitosvierailuja, ryhmätoimintaa, myyjäisiä ja tempauksia, leirejä sekä retkiä perheille, omaishoitajille, eläkeläisille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille, työttömille, jne. Osa erityisryhmien toiminnasta on rovastikunnallista ja naapuriseurakuntien kanssa yhteistä. Vuosittainen Yhteisvastuukeräys on diakoniatyön organisoima.

Diakoniatyöntekijät järjestävät lisäksi koulutustilaisuuksia, vierailevat yhdistyksissä ja laitoksissa. Jumalanpalveluksissa ja messuissa, diakonialla on keskeinen tehtävä.

Vapaaehtoistyö on yksi painopistealue. Monille vapaaehtoistehtävät ovat mielekäs ja luonteva tapa osallistua seurakunnan toiminta. Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla, omien voimavarojensa mukaan. Voit tulla mukaan säännölliseen toimintaan tai ilmoittautua avustajaksi erilaisiin yksittäisiin tapahtumiin. Vapaaehtoistyö on arjen diakoniaa parhaimmillaan!

Yhteistyötahoina ovat mm. Jokilaakson Nuorten Tuki ry, kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, velkaneuvoja, sekä järjestöt

 

Taloudellinen avustaminen

Diakonian apu on ensisijaisesti henkistä ja hengellistä tukea eli keskustelua ja sielunhoitoa, mutta taloudellinen avustaminen on myös osa diakoniatyötä. Taloudellisen avustamisen perusteena on aina ihmisen hätä ja avun tarve sekä yksilöllinen tilanne. Tuki on tilapäistä ja kertaluonteista eikä avustaminen voi olla säännöllistä.  Taloudellinen avustaminen on pääosin ruoka-apua.

EU-ruoka-avustuksia jaetaan kaksi kertaa viikossa Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n tiloissa. Jakopäivät ovat tiistai ja keskiviikko klo 10-14. EU- avustukseen tarvitset lähetteen, jonka saat diakoniatyöntekijältä.

Diakoniatyöntekijät:

Vastaanotto- ja avustusasioissa on käytössä ajanvaraus. Ajan diakoniatyöntekijän vastaanotolle voi varata puhelimitse tai sähköisesti.

Diakonissa Tiina Laajala  044 7698 235, sähköposti

Diakoniatoimisto: Ronkaalankuja 3

Palveleva puhelin: 01019-0071, su-to 18-01, pe-la 18-03

Perheasiain neuvottelukeskus puh. (08) 425990