Hautaan siunaaminen

Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä. (2. Kor. 5: 1-5)

Kuoleman vierailu saattaa meidät aina hiljaisiksi, koska joudumme silloin luopumaan ehkä hyvinkin rakkaasta ja läheisestä ihmisestä.  Tuntuu siltä, että seuraavat päivät ja kuukaudetkin kuluvat tilassa, joka on kuin elämän ja kuoleman välissä.  Monenlaiset muistot täyttävät mielen ja saavat kyyneleet tulvahtamaan silmiin.  Läheisen ihmisen kuolema muistuttaa aina siitäkin, että jonakin päivänä täyttyvät ne päivät, jotka Jumala on minulle antanut.

Hautaan siunaaminen on aina luonteeltaan jumalanpalvelus ja viimeinen rakkaudenpalvelus, jonka teemme läheiselle ihmiselle.  Sen sisältö on yhteisessä rukouksessa, Jumalan sanassa ja niissä lohdutuksen sanoissa, joita sanomme sureville.  Koko kristillinen seurakunta rukoilee poisnukkuneen jäsenensä puolesta ja kantaa surevia omaisia heidän kaipauksessaan.  Kristillisessä hautaan siunaamisessa on aina läsnä myös voimakas toivo tulevasta.  Elävät kynttilät, kukat, virret ja raamatuntekstit, rukoukset sekä ristin vahva symboli kertovat pääsiäisaamun ihmeestä: Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti.

Hautaan siunaaminen voidaan Haapajärven seurakunnassa toimittaa Kristuksen kirkastumisen kirkossa, Olkkolan kyläkirkossa, seurakuntatalon saattokappelissa tai suoraan hautaan Kirkkomaalla, Uudella hautausmaalla tai Olkkolan hautausmaalla.

Hautaustoimituksesta kannattaa ottaa yhteyttä suoraan kirkkoherranvirastoon, koska sieltä löytyy kaikki tarpeellinen tieto työvuorossa olevista papeista, toimituspaikasta sekä muistotilaisuuden järjestämispaikasta.  Myös sanomakellojen soittamisesta sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Hautaan siunaamisen toimittava pappi ottaa aina yhteyttä omaisiin ennen toimitusta ja tulee yleensä käymään omaisten kotona.  Keskustelu voidaan järjestää myös kirkkoherranvirastossa.  Pappi ja kanttori tulevat aina myös muistotilaisuuteen.

Mikäli muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa, tulee käytännön järjestelyistä sopia seurakuntatalon emännän kanssa.  Hautapaikasta sovitaan seurakunnan päivystävän seurakuntamestarin kanssa puh. 044-7698 210.

Sunnuntain messun esirukouksessa muistetaan kaikkia viikolla hautaan siunattuja.

Jumala, kiitos siitä, että Vapahtajamme on kuolemallaan ja ylösnousemisellaan kukistanut kuoleman mahdin.  Kun elämämme päivät ovat täydet, anna meidän rauhassa lähteä sanasi mukaan.  Vie meidät taivaalliseen isänmaahan, jonka valo ei koskaan vaihdu kärsimyksen ja kuoleman varjoksi.  Anna meidän siellä nähdä toisemme.  Tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.  Amen.

Voit ladata tästä itsellesi seurakunnan oppaan siunaustoimituksen järjestämisestä: Esite hautaansiunaamisesta

Lisää tietoa, mm. toimituksen kulusta, löytyy tästä.