Haapajärven seurakunnan lapsinäkökulma

Haapajärven seurakunnan lapsiasiahenkilöinä toimivat luottamushenkilöistä KM Mari-Liisa Kumpulainen ja työntekijöistä seurakuntapastori Kaija Tiirola.  Lapsiasiat koskevat kaikkia alle täysi-ikäisiä seurakuntalaisia.

Seurakuntamme lapsiasiahenkilöiden tehtävänä on:

  • varmistaa, että lasten ja nuorten näkemykset otetaan huomioon toiminnassa ja päätöksenteossa
  • edesauttaa lasten ja nuorten kuulemista
  • ymmärtää lapsen etuun ja osallisuuteen liittyvät asiat ja varmistaa, että muutkin ymmärtävät
  • tehdä tilaa osallisuudelle
  • välittää osallisuuteen tukevia menetelmiä

Seurakuntamme lapsiasiahenkilöt kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan ja jakamaan seurakuntamme lapsiasioita ja pohtimaan tarvittavia keinoja ja toimenpiteitä.  Hiippakuntamme järjestää lapsiasiakysymyksiin koulutusta syksyllä 2015.  Myös valtakunnallista koulutusta on tarjolla.  Tällä hetkellä  mukana olevia seurakuntia on  reilu 140.  Meitä on jo siis paljon.

Lapsiasiat eivät ole vain seurakuntamme asia.  Kaupungissamme toimii kaupunginhallituksen nimeämä Lapsiasiainneuvosto, jossa myös seurakunta on edustettuna.  Koulun lapsiasianäkökulma tulee myös vahvasti huomioiduksi luokanopettaja Mari-Liisa Kumpulaisen kautta.

 Mitä on jo tehty?

Seurakuntaamme on luonnehdittu lapsiystävälliseksi seurakunnaksi.  Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön keskeinen toimintaperiaate on ”Sallikaa lasten tulla”.   Lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen jo luomisen perusteella.  Hän on merkityksellinen osa yhteisöä, eikä hänen arvoansa mitata osallistumisen tai suoritusten perusteella.  Haapajärven seurakunta pyrkii kuitenkin luomaan hyvät puitteet ja konkreettisen toiminnan edellytykset sille, että lapsi tuntisi olevansa tärkeä ja tervetullut.

Esimerkkinä mainittakoon Samuelin kirkko, lasten ikioma kirkko ja sen ympärillä oleva toiminta, jumalanpalveluksen lapsinäkökulma sekä perustyön lapsilähtöisyys.