Seurakunnan vuosi 2017 paketissa

Seurakunnan vuosi 2017 paketissa

Haapajärven kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Väen väheneminen ja talouden haasteet pitävät hereillä tulevaisuudessakin, saattoi Haapajärven kirkkovaltuusto arvella hyväksyessään seurakunnan viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lähinnä vahvasti negatiivisen muuttoliikkeen, mutta osittain myös kirkosta eroamisen seurauksena seurakunnan väkiluku väheni edellisestä vuodesta 116 hengellä. Haapajärvellä mentiin siten samaan tahtiin monen muun alueemme seurakunnan kanssa. Sekä seurakunnan, kaupungin että valtionkin yhteinen huoli on myös alhainen syntyvyys. Haapajärvellä kastettiin viime vuonna 65 lasta, mikä on parikymmentä lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Haapajärvellä lapsia ei yleensä jätetä kastamatta, joten kyse on nimenomaan poikkeuksellisen alhaisesta syntyvyydestä. Viime vuonna tosin myös kuolleita oli parikymmentä vähemmän kuin tavallisesti eli 63.

Seurakuntaan halutaan Haapajärvellä kuulua, sillä vuoden vaihteessa kirkkoon kuului 88,6 % kaupunkilaisista. Kirkkoon kuulumisprosentti on 15. korkein koko kirkossa.

Kun väki vähenee, pienenevät myös seurakunnan verotulot. Edellisestä vuodesta verotulokertymä aleni hieman yli 50 000 euroa. Vastaavasti seurakunnassa saatiin säästettyä kiinteistöjen huoltokustannuksista sekä henkilöstömenoista, jotka laskivat melkein 60 000 eurolla. Monista muista seurakunnista poiketen tähän päästiin ilman irtisanomisia tai lomautuksia. Säästämisestä huolimatta seurakunnan tulos jäi kuitenkin 14 500 euroa miinukselle. Alijäämä voidaan kuitenkin kattaa edellisten vuosien ylijäämästä. Negatiivisesta tilinpäätöksestä huolimatta seurakunnan maksuvalmius kohosi ja on nyt 139 päivää. Seurakunnan talous on pääosin kunnossa, mutta talouden tasapainottamista on jatkettava senkin vuoksi, että seurakuntatalon meneillään oleva peruskorjaus on varsin iso investointi.

Kuluneen vuoden toimintaa värittivät ennen kaikkea kaksi juhlavuotta: Armoa2017 –reformaation 500-vuotismerkkivuosi sekä Suomi 100 –juhlavuosi. Vuoden suurin tapahtuma oli helatorstaina, jolloin Haapajärven torille kokoontui n. 1000 henkeä Armoa2017 –vuoden merkeissä. Seurakuntatalon taakse koululaisten kanssa istutettu omenapuupuisto muistuttaa kuluneesta juhlavuodesta vielä vuosikymmenienkin kuluttua.