Tehdään yhdessä – Toimintaa ja taloutta vuodeksi 2018

Tehdään yhdessä – Toimintaa ja taloutta vuodeksi 2018

Haapajärven seurakunnassa tehdään enemmän yhdessä

 Seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset tekevät vastaisuudessa enemmän töitä yhdessä. Näin kirjattiin seurakunnan kolmivuotiseen toimintasuunnitelmaan, jonka kirkkoneuvosto lähetti kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Seurakunta haluaa tehdä enemmän yhteistyötä myös kaupungin ja paikkakunnalla toimivien järjestöjen kanssa. Ajatus mahdollisimman yksinkertaisesti sanoitetusta tulevan seurakuntatyön painopisteestä syntyi työntekijöiden keskuudessa syyskuussa vietettyjen suunnittelupäivien antina. Taustalla on myös koko kirkon pyrkimys toimintakulttuurin muutokseen. Seurakuntien elämää halutaan palauttaa enemmän juurilleen siten, että seurakunta ymmärretään yhteisöksi, jonka muodostavat palkattujen työntekijöiden rinnalla kaikki seurakuntalaiset. Raamatullisessa mielessä taustalla on apostoli Paavalin vertaus seurakunnasta ihmisruumiin jäseniin, joilla on kaikilla oma tehtävänsä ja paikkansa kokonaisuudessa. Toimintasuunnitelma sisältääkin monia erilaisia konkreettisia toimenpiteitä seurakuntalaisten osallisuuden ja kaikenlaisen yhteistyön lisäämiseksi.

Seurakuntatalon peruskorjaus alkaa

Toimintasuunnitelmaan sisältyy myös pitkään suunniteltu seurakuntatalon peruskorjaus, jonka toteuttamisvaihe alkanee helmikuussa. Suunnitelmat valmistuvat kuluvalla viikolla, jonka jälkeen seurakunta pyytää varsinaiset urakkatarjoukset. Peruskorjaus vie konkreettisestikin seurakunnan työyhteisön saman katon alle, sillä valmistuvaan seurakuntataloon muuttavat kaikki työntekijät. Remontin ajaksi toimistot keskitetään Laurikkalan pappilaan, jonka seurakunta on vuokrannut uudelta omistajalta vuoden ajaksi. Erilaiset pienpiirit, kuorot ja kerhot kokoontuvat väliaikaisesti Laurikkalan lisäksi Honkaniemen leirikeskuksessa ja kirkossa.

Talous tiukoilla

Haapajärven laskevan väestömäärän ja seurakuntatalon mittavan investoinnin vuoksi seurakunnan taloutta joudutaan sopeuttamaan niin ensi vuonna kuin tulevinakin vuosina. Siitä huolimatta ensi vuoden talousarvio on plussan puolella, vaikkakin erittäin niukasti. Seurakuntatalon peruskorjauksen vuoksi ensi vuonna lisätään mahdollisuuksien mukaan puun myyntiä sekä turvaudutaan lainoitukseen. Lisäksi esim. toista kirkkoherranviraston toimistosihteerin virkaa ei täytetä. Lainaa on talousarvion mukaan otettava n. 1,6 miljoonaa euroa. Seurakunnalla on ennestään hieman jäljellä Honkaniemen leirikeskuksen remonttiin otettua lainaa, mutta sen viimeinen erä pystytään maksamaan suunnitelman mukaisesti pois vuonna 2020. Talouden kannalta tiukimpia vuosia tulevat siten olemaan kaksi seuraavaa vuotta.

Seurakunnan talousarvio perustuu 1,75 %:n kirkollisverolle, joka on pysynyt samana jo 80-luvun lopulta alkaen. Kirkollisverotuloja arvioidaan vuonna 2018 saatavan n. 1,27 miljoonaa euroa. Lisäksi yhteisöveron korvaava valtionavustus on ensi vuonna n. 143 000 euroa. Valtio korvaa seurakunnille osan mm. hautausmaiden hoidosta, väestökirjanpidosta, kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpidosta ja muista yhteiskunnallisista tehtävistä koituvista kuluista. Lisäksi seurakunta saa tuloja lähinnä puun myynnistä sekä maa-alueiden ja tonttien vuokrista. Kääntöpuolena on, että Haapajärven seurakunta maksaa kiinteistöveroja yhden työntekijän palkan verran eli hieman yli 30 000 euroa vuodessa. Muut suurimmat menoerät ovat luonnollisesti palkkakustannukset, kiinteistöistä koituvat ylläpito- ja korjauskustannukset sekä seurakunnan toimintaan käytettävät määrärahat.

Enemmän yhteistyötä naapurien kesken

Kirkkoneuvosto antoi Kalajoen rovastikunnan seurakuntien yhteistyöstrategiaa koskevan lausuntoesityksensä kirkkovaltuustolle. Haapajärven seurakunta on mukana kaikessa yhteistyössä, jolla voidaan saavuttaa toiminnallista ja taloudellista hyötyä. Kirkkoneuvosto on myös periaatteessa valmis selvitykseen vapaaehtoisen seurakuntayhtymän muodostamiseksi Kalajoen rovastikunnan alueelle. 

Tontinvuokraa ja kallioalueen myyntiä

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaisi kahta tontin vuokrasopimusta Kaarron Rakennus Oy:n kanssa. Toiselle, Yrittäjätalon takana olevalle tontille rakennetaan parhaillaan kerrostaloa. Seurakunnan myös omistamalle viereiselle tontille suunnitellaan toista vastaavanlaista asuinkerrostaloa.

Kirkkoneuvosto päätti saatujen tarjousten perusteella esittää, että seurakunta myisi Ahoinkallion alueella olevan kallioalueen Takanen Maanrakennus Oy:lle. Kauppa vaatii vielä kirkkovaltuuston ja kirkkohallituksen hyväksynnän. Kyseessä on kalliolouhos, josta on jo aiemman vuokrasopimuksen perusteella louhittu maa-ainesta.